Hoe meet je samenwerking?

In juni 2018 heeft de IC het Radboudumc het geprobeerd meetbaar te maken met de SUPPORTT-pilot.

In deze pilot werd gebruik gemaakt van de Delphi-methode om duidelijk te krijgen welke aspecten zorgprofessionals belangrijk vinden bij het meten van teamsamenwerking. Volgens Susanne Maassen, projectleider van de SUPPORTT-pilot, duurt het invullen van de bijbehorende online vragenlijst niet langer dan vijf minuten.

Het is een ideale manier om teamsamenwerking te meten. Volgens Maassen kan iedereen die deze methode gebruikt de resultaten vergelijken met de vorige keer en met alle andere gebruikers. Maar daar houdt het niet op. Integendeel, het meten is pas begonnen. Na de vragenlijst begint de communicatie binnen het team.

Met de informatie uit de vragenlijst ontmoeten de teams elkaar en bespreken de resultaten. Ze gaan met elkaar in gesprek om daadwerkelijk verbeteringen binnen een team te realiseren. Het is het belangrijkste dat de input van éke medewerker net zo serieus wordt genomen. Of het nu een receptioniste is, of de CFO.

Hoewel deze pilot is gedaan binnen de ziekenhuissector, denken wij dat de manier waarop deze pilot is gedaan ook binnen andere sectoren mogelijk is. Het kan mooie inzichten bieden in de samenwerking binnen een team en is een mogelijke aanzet voor verdere discussies.