Hoe hou je rekening met veranderingen in de bedrijfscultuur in een hybride werkomgeving?

Hoewel thuiswerken vele voordelen kent, heeft het ook een enorme impact op de bedrijfscultuur. Het fysiek ontmoeten van collega’s en het samenwerken worden belemmerd. Dit heeft effect op de onderlinge verbinding tussen medewerkers en veel mensen krijgen nieuws van de werkvloer dan ook niet meer mee. Wat kan je doen?

  • Stimuleer de informele communicatie door bijvoorbeeld vaste videocalls in te plannen voor niet werk-gerelateerde gesprekken, online lunches of persoonlijk contact. Zo kunnen sociale interacties tussen collega’s en teams aangemoedigd worden. Daarnaast stellen persoonlijke videocalls teams in staat om de moeilijkheden en successen van het thuiswerken te bespreken
  • Zet in op samenwerkingsruimten op kantoor in plaats van ‘gewone’ werkplekken. Zo kunnen mensen elkaar persoonlijk blijven ontmoeten en interactief samenwerken
  • Het is voor leidinggevenden belangrijk om aan te sturen op basis van meetbare resultaten in plaats van gevoel – zoals wanneer ze het gevoel hebben dat er niet gewerkt wordt. Wanneer iedereen weet dat de productiviteit objectief wordt gemeten en weet wat de verwachtingen zijn, voelen werknemers zich vertrouwder en meer betrokken

Lees alles over hybride werken in ons artikel