Project: Herinrichting afdeling projectmanagement

Opdrachtgever:

Gemeentelijke overheid in Noord-Brabant

Onze diensten:

Onze producten:

Probleemstelling: 

We zien het vaker. Als projectleider gebiedsontwikkeling ben je enthousiast over je vak. Het is beeldend, je raakt veel belangen en je kan in het begin nog alle kanten op. En juist dat laatste vraagt om een heel projectmatige aanpak. Een team van projectleiders en projectmanagers in het ruimtelijke domein van deze Brabantse gemeente, had hier moeite mee. De waan van de dag had zoveel impact op het werk, dat de beheersaspecten onderbelicht bleven. Het team kon niet meer aantonen ‘in control’ te zijn richting management en gemeentebestuur.

hIB-Team

Rol hIB-Team

In een QuickScan met de teamleider hebben we de onbenutte potentie van het team in beeld gebracht en gekwantificeerd. Op basis van onze productiviteitsberekening, hebben we het doel gesteld om het team 20% meer productief te laten worden. Dit liet zich vervolgens vertalen in de oplevering van 40 extra woningen per jaar binnen de gemeente.

Met het hele team hebben we de missie en visie vastgesteld. We hebben korte en lange termijn doelen gesteld om ‘in control’ te komen en nog verder te ontwikkelen. Met behulp van onze hIB.App hebben we de kwaliteiten van alle teamleden verder in beeld gebracht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opnieuw over het team verdeeld en er wordt zichtbaar meer informatie en kennis met elkaar gedeeld. We zijn nog maar net begonnen, maar de resultaten beginnen nadrukkelijk zichtbaar te worden.

Met ons hIB.Platform houden wij het zicht op de voortgang. We blijven nog enige tijd aan boord om deze nieuwe werkwijze echt te wortelen in de organisatie.

Wouter Voerman

Koersbewaker

Fase