Project: Structurele effecten Omgevingswet op gemeentelijke bedrijfsvoering

Opdrachtgever:

Gemeentelijke overheid in Noord-Holland

Onze diensten:

Probleemstelling: 

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor veel – zo niet alle – gemeenten leidt dit tot aanzienlijke juridische en financiële uitdagingen. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Wat moet er precies gebeuren? Hoe krijg je inzicht in de gevolgen? En hoe krijg je de teams mee?

Onze producten:

hIB-Team

Rol hIB-Team

Het vastomlijnde proces van het IdentiteitsBedrijf helpt gemeenten de juiste doelen te stellen, haar koers te bewaken en echt te doen.

Het team van hIB ontzorgt deze gemeente bij het inzichtelijk maken van de structurele effecten op de bedrijfsvoering (leges, exploitatiebijdragen) van de Omgevingswet bij P&C-cyclus. In een start-overleg hebben we verschillende vakdisciplines bij elkaar gezet. Digitaal helaas in deze tijd, maar met een goede voorbereiding, werkte juist deze digitale faciliteit ondersteunend. In drie maanden tijd hebben we het probleem afgepeld met elkaar, doelen gesteld en actiepunten benoemd.

Wouter heeft alle input verwerkt in een actieplan en treedt vervolgens op als koersbewaker. Hij zorgt ervoor dat partijen weer bij elkaar komen en zorgt voor bilateraal tussenoverleg om te verzekeren dat de doelen en actiepunten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In drie kwartalen wilden we de korte termijn doelen hebben bereikt. Stap voor stap hebben we de huidige situatie omgebogen, naar de nieuwe, gewenste werkwijze.

Deze nieuwe werkwijze is niet het resultaat, maar de start van het nieuwe begin. Een nieuwe werkwijze vraagt namelijk om herhaling en bewaking. Daarom overleg Wouter nog steeds periodiek met dit team om de nieuwe werkwijze echt te verankeren. Niets is immers menselijker dan weer terug te vallen in een oude gewoonte. Zeker nu de wet nog niet officieel in werking is getreden.

Daarbij komen er nieuwe collega’s bij, verdwijnen helaas goede promotors naar ander posities en is in sommige gevallen weer doorontwikkeling nodig. Het goed verankeren van een nieuwe werkwijze kan oplopen tot een doorlooptijd van drie jaar, maar in deze gemeente verwachten wij dit eerder.

Wouter Voerman

Koersbewaker

Fase