Actief Stilstaan

Tijdens deze brainstorm staan we actief stil bij jouw onderneming of team. We stappen doelbewust even uit de waan van de dag om ons weer bewust te worden van wat ons daadwerkelijk drijft. Het maakt niet uit of je een zzp’er of eenmanszaak bent, een mkb, een gevestigd bedrijf, of een overheid. We nemen je mee door je eigen organisatie. Wat gaat er goed en wat blijft er op de plank liggen? Wat zou je anders willen doen? Samen gaan we na wat jouw team of onderneming specifiek nodig heeft. We creëren een concreet plan voor de lange termijn waar jij morgen al mee aan de slag kunt. Actief stilstaan bestaat uit de volgende stappen:

Wat gaan we doen?

 1. Je ontvangt een huiswerkopdracht vooraf. Hiermee proberen we jou alvast te prikkelen. Het leidt tot extra bewustwording en betere resultaten tijdens de brainstorm.
 2. In het eerste deel van de brainstorm richten wij ons op je onderneming. Daarin komen de volgende vragen aan bod: Hoe is je bedrijf/team nu georganiseerd? Waarom doen jullie wat jullie doen? Wat is de missie en visie? Waar wil je naartoe? Wij verkennen samen met jou de verschillende natuurlijke rollen binnen het bedrijf met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 3. Na de inventarisatie gaan we ombouwen. Vanuit de aangescherpte of herijkte missie en visie benoemen we lange termijn doelen, jaardoelen en benoemen we concrete projecten zodat jij direct aan de slag kan.
 4. De resultaten van de brainstorm vatten wij samen in één overzichtelijke blauwdruk. Hierin staat wat we hebben besproken, en welke stappen je nu kunt zetten. Na 6 weken komen wij langs om de resultaten te monitoren.

Projecten waar we van betekenis kunnen zijn

 • Bepalen of herijken van je visie, missie en strategie;
 • Verhogen van de arbeidsproductiviteit;
 • Aanscherpen van de kernwaarden van je bedrijf;
 • De internal branding van jouw bedrijf op orde stellen;
 • Verkennen van de groeipotentie in je onderneming;
 • Verduidelijken van de marketingstrategie;
 • Verkennen van jullie toekomstplannen.

Quickscan

Wat is de identiteit van jouw bedrijf?

Identiteit is dát wat je bedrijf uniek maakt. Het is het beeld dat je van je eigen organisatie hebt en deelt met je stakeholders. Identiteit vertaalt zich in gedrag (processen), communicatie (personen) en design (product). Hoe heb jij je bedrijf georganiseerd? Hoe ga je met je werknemers om? Wat is de tone-of-voice en huisstijl van je bedrijf? Een duidelijke identiteit verbindt klanten en medewerkers met je bedrijf.

Ons honorarium

Iedere klant is maatwerk, maar ons honorarium is dat niet.

Tegen een vaste prijs of vast tarief gaan wij een resultaatsverplichting aan. Een studie van Gallup (2013) laat zien hoe de betrokkenheid van medewerkers sterk samenhangt met de prestatie van de organisatie. Zo zijn betrokken medewerkers bijna twee keer zo succesvol en 21% productiever als niet betrokken medewerkers.

Met onze diensten zorgen wij ervoor dat deze prestaties ook in jouw organisatie worden behaald. Met een dubbel bedrijfsresultaat als gevolg heb je ons honorarium in enkele maanden weer terugverdiend. (Bron: Gallup, 2013)

Wij zijn er om te helpen

Maak een afspraak

De fijnste werkplek en een dubbel bedrijfsresultaat. Waarom kiezen?

  Wij zijn er om te helpen

  Maak een afspraak

  De fijnste werkplek en een dubbel bedrijfsresultaat. Waarom kiezen?

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!