Storytelling als middel voor interne communicatie

Storytelling is een belangrijke verbindende factor als het gaat om interne communicatie. Storytelling biedt een manier om de organisatie als geheel te versterken door eventuele gaten op te vullen die in de loop der jaren tussen verschillende afdelingen zijn ontstaan. Wanneer er samen wordt gewerkt aan een verhaal kunnen die gaten worden gedicht mede omdat teams op elkaar gaan inspelen. Het verhaal wordt dan vanuit de organisatie geschreven met alle afdelingen, functies en (kern)waarden in het achterhoofd.

Als een verhaal zowel inspirerend is als past bij het verhaal van een organisatie, dan volgen de acties vanzelf. Niet alleen op strategisch niveau, maar ook op het dagelijkse niveau.