Waarom zou je er als bedrijf over nadenken een hybride werkvorm aan te nemen? “Het nieuwe werken” wordt steeds vaker benoemd. Er is een langzame transitie van een werk gecentreerd leven, naar eentje waarin ook persoonlijke belangen een centrale plaats krijgen. Tijd- en plaats onafhankelijk werken begint normaler te worden en we beginnen in te zien wat de voordelen kunnen zijn. Bij correcte en volledige toepassing van een hybride systeem:

  1. Neemt het werkgeluk toe
    Het Autonomie en verantwoordelijkheid zijn beiden primaire factoren die bijdragen aan werkgeluk. Daarnaast werkt een nieuw balans tussen werk en privé, waarin meer ruimte is om het eigen leven in te delen de intrinsieke motivatie in de hand.
  2. Stijgt de productiviteit
    Wanneer je moet focussen kan een dag thuis blijven zorgen voor minder ruis vanuit collega’s en ongeplande bezoekjes.
  3. Is je bedrijf duurzamer
    Doordat medewerkers geen onderdeel hoeven uit te maken van het verkeer is er minder uitstoot. Daarnaast zal het kantoor minder energie verbruiken door de afname in aanwezige werknemers.

De crux blijft echter wel: het moet goed worden geïmplementeerd.

Interesse in hybride werken? Neem gerust contact met ons op! Of lees alles over hybride werken in ons overzichtsartikel over Hybride werken