Meer generaties? Meer mogelijkheden

Bij elke groeiende organisatie komt er een punt dat er mensen van meerdere generaties tegelijkertijd aanwezig zijn op de werkvloer. Dit vergt dus samenwerking tussen mensen die misschien hele verschillende fundamentele waardes hanterenDit betekent niet dat zij de kernwaarden van het bedrijf niet met elkaar kunnen delen, en natuurlijk kunnen ze ook eens zijn over de visie en de missie, maar door de sociale, culturele en economische verschillen gedurende hun ontwikkeling tot adolescent en volwassene (10e -25e jaar) kunnen zij hele andere dingen als ‘normaal’ zien. Hieronder zie je een hele beknopte en kort-door-de-bocht opsomming van generieke eigenschappen tussen oudere en nieuwere generaties. 

De oudere generaties

 • Hiërarchie en autoriteit
 • Respect
 • Werk staat centraal
 • “Niet lullen maar poetsen”
 • Goed resultaat in één keer
 • Strakke deadlines
 • Niet opgegroeid met technologie en dus meer ingesteld op fysieke interacties
 • Veel ervaring en kunnen dus rust brengen in tijden van chaos,
 • Willen mentor kunnen zijn

j

De nieuwere generaties

 • Gelijkheid en openheid
 • Veel digitaal
 • Instant feedback
 • Erg goed in multi-tasken; korte spanningsboog
 • Flexibel inzetbaar; willen ook flexibel kunnen werken
 • Beoordeeld worden op resultaat
 • Niet op de uren op kantoor
 • Veel waarde gehecht aan persoonlijke ontwikkeling, veel samenwerken en meerdere gelijktijdige projecten
 • Transparantie

j

Soms zijn er misschien wel vijf verschillende generaties die zij-aan-zij werken. De stille generatie (1928-45) is vaak fiscaal conservatief, terwijl hun opvolgers, de baby-boomers (1946 – 46) hier wat liberaler in zijn. Beiden generaties werken vaak in een hiërarchisch systeem en werken soms hun hele leven op dezelfde plek. Hun opvolgers (generatie X 1970-85) begonnen werk te zien als een manier van zelfontplooiing en zagen ‘autoriteit om de autoriteit’ als een vergissing. Deze trend zette zich door maar is in de generaties daarna samen gaan vallen met de ontwikkeling van het internet (Generatie Y) en vervolgens de digitalisering (Generatie Z/millenials) 

De nieuwste generaties zijn opgegroeid in een socio-culturele melting-pot waarbij landsgrenzen zijn gaan vervagen en de dagelijkse cultuur beïnvloed wordt door de hele (westerse) wereld. Hierdoor is sociale verantwoordelijkheid een groot thema, wat we terugzien in het verlangen naar sociale gelijkheid. Maar zo verbonden te zijn met de hele wereld zorgt voor een overvloed aan opties, met alle gevolgen van dien. Mensen hebben vaak last van FOMO (Fear of missng out) en FOBO (Fear of better options). Job-hopping en burn-outs vormen langzamerhand de basis van het kantoorleven.  

Waarom de generaties zo verschillen

Deze generatie kleurt zich op de werkvloer door dynamisch inzetbaar te zijn, graag te willen ontwikkelen en liever in korte sprints werken met feedback, dan in een keer alles opleveren. Ze kunnen goed multitasken, dat kost meer tijd, maar kunnen daardoor wel bij veel tegelijk betrokken zijn. Hierdoor kunnen ze ook per uur meer verschillende dingen gedaan krijgen, want ze blijven minder snel hangen op één taak.

Frictie tussen de generaties is logisch

Voor de oudere generaties kan dit lastig zijn om innig mee samen te werken; er zijn namelijk nogal wat verschillen in de cultuur, de communicatie, en de verwachtingen. Als je normaliter aan één taak per keer werkt kan het met de nieuwe generatie voelen alsof er geen focus is. Verder is er ineens veel meer informatie die rondgaat via Tweets, sms’jes en Whatsapp’jes waardoor er ineens een hele andere dynamiek kan ontstaan binnen je bedrijf en de teams. Of er ontstaat frictie omdat de generaties een verschillend beeld hebben over de toewijding. Omdat de nieuwere generaties gedijen onder omstandigheden van autonomie en resultaatgerichtheid kunnen zij als laks worden beschouwd als ze niet tot laat op kantoor blijven. Kortom, veel redenen om het niet met elkaar eens te zijn. Hoe verenig je deze verschillende culturen? 

Zoek de gelijkenissen

Hiervoor moeten we kijken naar de gedeelde waarden. Op welk fundamenteel vlak kunnen we gelijkenissen vinden? Met de neuzen dezelfde kant op is het automatisch makkelijker samen door een deur te gaan. Langzamerhand kan je er zo ook achter komen welke verschillen juist een aanvulling op elkaar zijn. Heb je een team met stugge en met flexibele medewerkers? De ene kant kan zorgen voor structuur, terwijl de andere kant juist zorgt voor innovatieve capaciteit.  

Uit een onderzoek van Harvard Business Review kwam naar voren dat de verschillende generaties meer met elkaar gemeen hadden dan we zouden denken. Op de werkvloer merken we dit alleen niet, omdat we vaak blijven hangen op het oppervlakkige niveau. Het is erg makkelijk om over elkaar te praten, in plaats van met elkaar. Dit gebeurt dan ook veel. In het onderzoek hebben ze werknemers van alle generaties geïnterviewd om te vragen naar hun belangrijkste beweegredenen. Hier kwam uit dat iedereen in ieder geval één ding met elkaar gemeen had: ze willen betekenisvol werk doen en iets kunnen bijdragen. 

Communiceer

De belangrijkste stap richting het verenigen van de generaties is dus begrijpen dat ze hetzelfde hogere doel hebben. Met de neuzen dezelfde kant op is het makkelijker om een gezamenlijk doel in zicht te hebben en koers te houden. Om hieraan te kunnen werken kun je bijvoorbeeld aan de slag met de Interne communicatie. Elke werknemer moet de visie, missie en kernwaarden van het bedrijf kennen en ernaar streven deze na te leven. Goed leiderschap kan helpen om ervoor te zorgen dat verschillende werknemers het goede gesprek met elkaar aangaan. Want alleen door elkaar te horen is het mogelijk echt begrip voor de ander te krijgen. Zo is het mogelijk door de oppervlakte heen te prikken en de krachten van de verschillende medewerkers met elkaar te bundelen.  

Meer lezen?

Wil jij meer leren over hoe jij de verschillen in je team kan transformeren tot meerwaarde? Lees dan onze Whitepaper of blogs over Internal Branding (1) (2), of bezoek onze pagina over de kernwaarden of identiteit. Het aanpakken van elk probleem begint bij de communicatie. Door ervoor te zorgen dat de basis in ieder geval sterk is, is elk ander probleem makkelijker te overwinnen. Als je niet weet waar je moet beginnen kan je uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.